PRAVILA GLASOVANJA

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE ZBIRANJA  OSEBNIH PODATKOV
in
PRAVILA GLASOVANJA

GLASOVANJE ZA OSEBNOST LETA 2018
(od 9. do vključno 21. februarja 2019)

Pojasnila:

  • Glasovanje prek spleta  – za vsak IP je zabeležen le en glas
  • Glasovanje prek dopisnic – upoštevamo prispele dopisnice, na katerih je jasno navedeno, za koga je glas, in ki imajo poštni žig 21. 2. 2019 in bodo fizično prispele na Televizijo Novo mesto do 22. 2. do 12. ure.

******

  • upravljavec zbirke osebnih podatkov oz. glasovanja: Televizija Novo mesto, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto,
  • osebnih podatkov namensko ne zbiramo in ne zahtevamo,
  • če nekdo vseeno napiše svoje osebne podatke se z njimi ne razpolaga  (ime priimek, naslov  ipd),
  • glasove oz. dopisnice  oz. osebne podatke hranimo le do podelitve nagrade Osebnost leta 2018,
  • glasove na dopisnicah in prek spleta se sešteje,
  • Osebnost leta 2018 postane tista/-a, ki dobi največ glasov.