PRAVILA GLASOVANJA ZA OSEBNOST LETA 2022 IN OBVESTILO POSAMEZNIKOM SKLADNO Z ZAKONOM O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE ZBIRANJA OSEBNIH PODATKOV

1) Izbor Osebnost leta 2022 organizira družba Televizija Novo mesto d. o. o., izdajateljica medija Televizija vaš kanal.

2) V izboru za Osebnost leta 2022 so kandidati, ki so jih gledalci TV Vaš kanal med tremi predlogi, ki jih je pripravilo uredništvo informativnega programa, z glasovanjem izbrali za osebnost posameznega meseca. 

3) Glasovanje za Osebnost leta 2022 poteka na spletni strani vaskanal.com oz. www.osebnost-leta.si. Dovoljeno je samo eno glasovanje za vsak IP naslov na vsakih 24 ur.

Glasovanje prek spleta se začne v soboto, 14. januarja 2023, ob 00.01 in traja do vključno torka, 31. januarja 2023, do 23.59 ure.

4) Po zaključku glasovanja se spletne glasovnice seštejejo in naziv Osebnost leta 2022 TV Vaš kanal prejme tista/-i kandidatka/-t, ki dobi največ posamičnih glasov gasovalcev.

Nominiranci prejmejo posebno priznanje, prvouvrščeni pa unikatno skulpturo Osebnost leta 2022 TV Vaš kanal v trajno last.

5) Izključno pravico do razlage teh pravil ima vodstvo izbora Osebnost leta 2022 TV Vaš kanal. Vsaka druga pravna pot je izključena.

***

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

(1) Upravljalec zbirke osebnih podatkov oz. glasovanja je družba Televizija Novo mesto d. o. o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto in kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev glasovanja in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki  ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetem pri organizatorju.

(2) Udeleženec glasovanja organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe glasovanja v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 67/07).

(3) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

***

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

(3) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah naslovite na elektronski naslov tajnistvo@tv-nm.si. 

Irena Vide,
direktorica in odgovorna urednica
Televizija Novo mesto d. o. o.

Novo mesto, 10. 1. 2023

© 1989 –  2023 Televizija Novo mesto d.o.o.
Izdelava: abeone.si